Các trang mới thêm

– Các trang mới thêm được quản lý trong mục Admin > Pages, sử dụng công cụ page building tên là “Elementor”:

– Để sửa từng thành phần của trang, chỉ cần hover chuột qua thành phần đó, bên góc phải sẽ thấy hình cây bút chì màu xanh, bấm vào thanh chỉnh sửa bên lề trái sẽ hiện ra với các công cụ tương ứng. Thực hiện chỉnh sửa chữ, chọn ảnh, … ở phần thanh lề trái này. Nhớ bấm nút Update ở dưới để lưu lại thay đổi, rồi bấm nút Preview (hình con mắt) ở ngay cạnh để xem trước nội dung của trang. Dưới đây là video ví dụ sửa nội dung đoạn mô tả của tảng About VC&MSD services:

 

Sửa/thêm 1 khóa đào tạo

– Khóa đào tạo cũng được thêm/sửa/xóa bằng Elementor như trên tuy nhiên phức tạp hơn do có nhiều thành phần đặc thù hơn.

– Các khóa đào tạo được quản trị tại: Admin > Training. Đầu tiên bấm nút thêm/sửa 1 khóa đạo tạo như thông thường cách tạo ra 1 bài tin tức, để nhập vào các thông tin cần thiết như tên khóa học, địa điểm, thời gian, ảnh đại diện, bấm nút Publish để hoàn tất việc tạo mới. Sau đó mới tiếp tục bấm nút Edit With Elementor để thực hiện chỉnh sửa nội dung như  nói ở trên. Mời xem ảnh: https://nimb.ws/QDnueB

– Video này sẽ ví dụ cách thay đổi bộ đếm ngược ngày tháng, giới thiệu, người đạo tạo, và sửa phần cấu trúc khóa học:

– Việc thêm mới 1 khóa học với cấu trúc như vậy sẽ khá tốn thời gian. Vì vậy chúng ta sẽ dùng phương pháp nhân đôi 1 khóa học cũ lên rồi thực hiện chỉnh sửa lại từng thành phần: